Nie można połączyć się z serwerem (błąd 3011)

Ten błąd oznacza, że ​​urządzenie nie może połączyć się z serwerem poczty dostawcy. Może to być dowolna sieć, sieć nieregularna lub niestabilna, a nawet ogólnie dobre połączenie internetowe, ale brak możliwości dotarcia do serwera poczty określonego dostawcy.

Najczęstsze rozwiązania to:

  • Przełączanie sieci z WiFi na komórkową lub odwrotnie.
  • Korzystanie z innej sieci Wi-Fi.
  • Ponowne uruchamianie telefonu.

    Zobacz też