Ujednolicone foldery

W widoku Unified Folder wiadomości e-mail ze wszystkich kont są łączone i wyświetlane w unikalnym widoku. Myślimy, że naprawdę to pokochasz :).

Aby uzyskać dostęp do tego widoku, otwórz szufladę konta (dotykając ikony w lewym górnym rogu widoku listy mailowej LUB przesuwając palcem od lewej krawędzi ekranu do środka), a następnie naciśnij długo na ujednoliconym koncie.

W obszarze Unified zostaną wyświetlone wszystkie odpowiednie specjalne foldery zunifikowane (w zależności od dostawcy poczty e-mail), takie jak Skrzynka odbiorcza, Wersje robocze, Wysłane, Kosz, Spam, Skrzynka nadawcza i Archiwizacja, a także możliwość przeglądania i wykonywania czynności na wielu kontach, gdy jeden widok.

    Zobacz też