Czym są klastry usług i jak z nich korzystać?

BlueMail organizuje podobne e-maile razem, aby usunąć wiele bałaganu ze skrzynki odbiorczej, bez ukrywania wiadomości e-mail. Kategoryzuje wiadomości e-mail od znanych usług do inteligentnych klastrów i porządkuje wiadomości e-mail w podfoldery automatycznie, bez konieczności ręcznego zarządzania nimi.

Każda wiadomość e-mail wchodząca w skład klastra usług stanowi przypomnienie o poprzednich wiadomościach e-mail, które mogły zostać utracone, tak więc po otrzymaniu nowej wiadomości e-mail z tej usługi klaster usługi zostanie wyświetlony na początku skrzynki odbiorczej.

Dotknięcie klastra usług otworzy widok usługi, a zobaczysz wszystkie wiadomości odebrane z tej usługi.

Aby otworzyć najnowszą wiadomość e-mail w klastrze usług, dotknij przycisku "» "

Możesz dostosować ustawienia powiadomień dla każdego klastra usług, przechodząc do Więcej ... | Powiadomienia | Powiadomienia klastra | Stuknij w klaster.

W klastrach usługowych jest wiele akcji:

  • Ignoruj ​​powiadomienia
  • Oznacz wszystkie jako przeczytane
  • Usuń wszystko

Możesz wyłączyć klastry usług, przechodząc do Więcej ... | Ustawienia globalne | Rozmowy / Klastry | wyłącz Włącz klastry .

    Zobacz też