Jakie są zadania?

Widok Zadania pokazuje wszystkie odłożone e-maile. Ten widok pozwala rozróżnić wszystkie wiadomości e-mail, których potrzebujesz do obsługi zamówionych od najpilniejszych. Możesz również zobaczyć wiadomości, których wyznaczony czas już minął. Pozwala to na ustalenie priorytetu czasu w oparciu o pilność i znaczenie.

Kiedy każde takie zadanie osiągnie wyznaczony czas, otrzymasz powiadomienie push, zwane także drzemką, jako przypomnienie.

Aby dodać wiadomość e-mail do zadań Odłóż + ją.

    Zobacz też