Czy można pracować w trybie WiFi? Czy to działa w trybie offline?

BlueMail działa dobrze z Wi-Fi, 3G i innymi sieciami komórkowymi, a także offline!

    Zobacz też