Logowanie weryfikacyjne dwuetapowe Yahoo

Z przyjemnością dowiesz się, że Yahoo ma funkcję umożliwiającą zalogowanie się do BlueMail w przypadku włączenia weryfikacji dwuetapowej!

Dzięki temu dowiesz się o wygenerowaniu hasła do aplikacji, za pomocą którego możesz skonfigurować konto przy użyciu wygenerowanego hasła do aplikacji.

Wykonaj instrukcje krok po kroku poniżej obrazu

Wieśniak

  1. Przejdź do strony https://login.yahoo.com/account/security i zaloguj się do poczty Yahoo Mail za pomocą swojego DESKTOP lub LAPTOP .
  2. Przejdź na kartę "Zabezpieczenia konta" - może być konieczne ponowne wprowadzenie hasła.
  3. Kliknij "Zarządzaj hasłami aplikacji"
  4. Z rozwijanego menu wybierz "Inna aplikacja" - wpisz BlueMail
  5. Kliknij "Wygeneruj"

Teraz otwórz tę stronę za pomocą hasła aplikacji lub jeśli korzystasz z urządzenia, a następnie skopiuj to hasło.

Użyj tego hasła do aplikacji zamiast zwykłego hasła podczas dodawania konta w usłudze BlueMail

    Zobacz też