Liste Görünümü'nün Alt Çubuğundaki Simgeler nedir?

Alt çubuk simgeleri ve bunların açıklaması aşağıdadır:

| Gelen kutusu | Mail | | İnsanlar | İnsanlar | | oluşturmak | Oluştur | | Görevler | Görevler | | Daha | Daha fazla |

    Ayrıca bakınız