Eksik E-postalar

Eksik e-postalara neden olabilecek birkaç yol var:

  • Ayrıca hesabınız için PC / Web istemcileri kullanıyor musunuz? Eğer öyleyse, bunlar POP3 olarak yapılandırılmış ve böylece postayı sunucudan "çekip" siler ve siler (POP3 çoğu zaman yaptığı gibi). Bu durumda, sadece PC istemcinizi "sunucuda mesaj bırakmak" veya daha da iyisi IMAP'a geçmeniz için yapılandırmanız gerekir. Ayrıca, bu konudaki hesap ayarlarınıza bakın.
  • Lütfen, bir şekilde postaları başka klasörlere taşıyacak kurallarınız olup olmadığını kontrol edin. Bu eksik postalardan birini bulmak için stok istemcinizde arama yapabilirsiniz ve gelen kutusunda değilse, aynı klasörde BlueMail'e bakın.

    Ayrıca bakınız