E-postayı Okumak / Okunmadı olarak nasıl işaretlerim? Mesajın Durumu Nasıl Değiştirilir?

E-posta mesajında ​​bir e-postayı okunmuş / okunmamış olarak kaydırmak için Sola oku İşaretle / Okunmamış Olarak İşaretle'yi seçin.

    Ayrıca bakınız