E-postalar için Okuma / Okunmamış Durumu Nasıl Farklılaştırabilirim?

BlueMail e-postaları okunmuş veya okunmamış olarak işaretler:

BlueMail Okunmamış Okun

Boş bir daire okunur ve doldurulmuş olan bir okunmamış e-postayı belirtir. Ayrıca, okunmamış bir e-postanın göndereni ve konusu kalın olacaktır. Renginin kendisi hesabı tanımlar ve Birleşik E-postayı kullanırken önceliklendirmenize yardımcı olur, böylece bu e-postanın hesabını kolayca belirleyebilirsiniz.

Mesajların Okuma / Okunmamış Durumunu değiştirebilirsiniz .

    Ayrıca bakınız