Cevap Başlık Stil nedir?

Bir postayı yanıtlarken, orijinal posta genellikle bu postayla ilgili bazı bağlamsal bilgiler veren bir giriş ile gösterilir.

İki ortak stil vardır:

  • Mobil Üstbilgiler (Gmail Stili) - Şimdiye kadar kullanılan bir BlueMail ve aslında asıl postayı kimin ve ne zaman gönderdiklerini bildiren tek bir liner.
  • Tam başlıklar (Outlook Stili) - Gönderici ve Alıcıların her birinin başlık olarak gösterildiği daha ayrıntılı bir stil.

    Ayrıca bakınız