Seçtiğiniz bir Klasördeki Ekleri Nasıl Kaydedersiniz?

Eklerinizi belirli bir klasöre kaydetmek için, Farklı Kaydet seçeneğini açmak için lütfen gri çubuğa dokunun.

  • Klasör Gezgini'ni kullanarak istenen klasöre gidin.
  • Kaydet'e dokunun

BlueMail eki seçtiğiniz klasöre kaydeder.

Not: Seçilen başlangıç ​​klasörü Ekleri Kaydetecek Varsayılan Klasör olacaktır .

    Ayrıca bakınız