Çöp / Arşiv Klasörü Nedir? Silme ve Arşiv Arasındaki Fark Nedir? Arşiv nedir?

Arşiv genellikle postaları ileride başvurmak üzere Arşiv Klasöründe saklar. Sil, yaygın olarak postaları düzenli aralıklarla temizlenen bir Çöp Kutusu klasörüne koyar ve istek üzerine her zaman el ile silinebilir. Bu klasörlerin her ikisine de Klasörler bölmesinden ulaşabilirsiniz.

Klasörlerinizi aşağıdakileri kullanarak görüntüleyebilirsiniz : Sol kenardan veya sol üst köşedeki logoya dokunarak ve istenen Hesabı seçerek. Çöp / Arşiv'i seçin.

    Ayrıca bakınız